Diversió a cada instant.

El paintball és una activitat lúdica que es desenvolupa en un terreny a l'aire lliure, on es combina l’exercici físic, el contacte amb la naturalesa, l’estratègia, el joc en equip i sobretot l'adrenalina i la diversió.

L'activitat es realitza en un camp de joc perfectament delimitat i amb totes les proteccions adequades, tant pels participants com per l'entorn.

Els participants es divideixen en dos equips i se'ls proporciona l'equipament necessari per l'activitat ( veure secció “Equipament” per veure el material ).

Els dos equips miren d'aconseguir els objectius i/o eliminar l'altre equip, tot depenent del tipus de joc o camp en què s'estigui realitzant ( veure “Escenaris de joc” pels diferents camps disponibles ).

Les “marcadores”, que és com s'anomena la pistola, propulsa la bola de pintura amb aire comprimit o CO2. La bola de pintura, composta per aigua amb colorant alimentici recoberta de gelatina (com les càpsules dels medicaments) toca l'objectiu i explota deixant la marca de pintura que és completament biodegradable.

El paintball està considerat com una activitat d'aventura, però, tot i així, el risc d'accidents és més baix que en d'altres activitats.

Numero de lessionats cada 1000 jugadors.


                    
*Consell Nacional de Seguretat (USA) i Control Systems Inc. (empresa asseguradora especialitzada en Paintball).Es considera “lesió” aquella que provoca qualsevol grau d’incapacitat o impedeix a la persona realitzar les seves activitats normals al menys un dia.