Diversió a cada instant.

Camp 1: pista d'obstacles rigids amb contruccions varies com una torre de fusta i una casa. Completament pla.

Camp 2: 6.000 m2 de bosc, amb 3 alçades diferents i dos tipus de vegetació i abres.

Camp 3: camp de trinxeres recreant la primera guerra mundial, els forats i els pasadisos poden ser mortals!